ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Datum:   14. 6. 2017 Čís. jednací: RŠ/02/16_17

Přítomni:

M. Kurucová, M. Kosinová, H. Pokorná,  E. Šmerdová, R. M. Hofman, V. Pilarčík, R. Štefek, B. Juráň

Omluveni: 

S. Rácová

Host:

I. Luger

 

Zápis z jednání:  

Program:

1.     Nové složení Školské rady

2.     Přijímací řízení

3.     Maturitní zkouška

4.     SOČ

5.     Výměný pobyt s Veenendaalem

6.     Babičkové

7.     Centrum sv. Dorothei z Montau

8.     Ombudsman

9.     Oslava 10. výročí vzniku školy

10.  Připomínky Školního parlamentu

11.  Diskuze

 

 

Ad 1) Zástupce Školního parlamentu za zletilé žáky

·         Elisabeth Šmerdová

Ad 2) Ve školním roce 2016/2017 bylo přijato do dalšího vzdělávání ve školním roce 2017/2018:

·         2 třídy do 4-letého studia 47 žáků

·         1 třída do 8-letého studia 28 žáků

Ad 3) K maturitní zkoušce se přihlásilo 49 žáků, z toho dva žáci maturitní zkoušku nekonali z důvodu neukončení 4. ročníku.

·         vyznamenaných žáků bylo 6

·         neprospělo 9 žáků

Ad 4) V letošním roce 2016/2017 se školního kola účastnili 4 žáci, do okresního kola SOČ postoupili 3 žáci, do krajského kola postoupili 3 žáci. Celostátního kola se neúčastnil nikdo

Ad 6) Dobrovolníci z řad žáků byli oceněni Gratias Tibi -  Cena České televize

Ad 10)

·         spolupráce Školního parlamentu s Kreativním kroužkem

·         tříděný odpad na škole

·         besedy info

·         stojany na kola

·         školní automaty

Ad 11)

·         rozloučení s panem Juráněm

·         sauna a vířivka pro učitele

·         kulečníkový stůl pro účely výuky matematiky a fyziky

·         peněžní příspěvek na pomůcky do TV

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS