Bohoslužby na CGNR

středa, 00:00, 24. 4. 2019
Školní mše v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie - sv. Jiří
středa, 00:00, 15. 5. 2019
Školní mše svatá - sv. Gothard (3.D)
úterý, 00:00, 21. 5. 2019
Školní mše svatá - sv. Ondřej Bobola (1.D)
pátek, 00:00, 31. 5. 2019
Školní mše svatá - Svátek Navštívení Panny Marie (2.A + B)
pondělí, 00:00, 3. 6. 2019
Školní mše svatá - sv. Karel Lwanga a druhové (4.D)
středa, 00:00, 19. 6. 2019
Školní mše svatá - sv. Jan Nepomuk Neumann (3.A + B)

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS