Nejčastější dotazy

CGNR není státní škola, jak je to tedy se školným?

Na CGNR se školné neplatí! Škola naopak nabízí možnost zakoupení tzv. produktového balíčku, díky kterému si žáci pořídí věci potřebné ke studiu výrazně levněji, než kdyby si je pořizovali sami. Žáci v rámci balíčku získají mimo jiné zapůjčení učebnic (na střední škole by si je jinak museli zakoupit), vlastní jazykové cvičebnice, originální školní pořadač s kroužkovou vazbou a volnými listy jako alternativu k sešitům, studijní průkaz ISIC, uplatnitelný na další slevy mimo školu, příspěvek na stravné, a mnoho dalších výhod.

Konkrétní podobu „produktových balíčků“ pro školní rok 2014/2015 (pro každý ročník je nabídka jiná) najdete v krátké době na webových stránkách www.cgnr.cz.

Je škola nějakým způsobem zaměřená?

Na CGNR si můžete vybrat ze dvou profilací.

Prvním směrem je profilace humanitní předměty, v níž je kladen důraz především na dějepis, základy společenských věd, český jazyk a literaturu, které jsou vyučovány ve všech ročnících ve zvýšeném rozsahu. Ve 3. ročníku se dále žáci učí základům latiny, což ocení nejen medici při studiu na vysoké škole.

Pro ty, které více lákají přírodní vědy a k tomu vykonávají aktivně nějaký sport, je určena profilace tělesná výchova. Zde je kladen důraz především na sportovní přípravu, kterou zajišťují sportovní kluby, a biologii. Tyto předměty jsou opět vyučovány ve všech čtyřech ročnících, biologie nejméně 2 hodiny a tělesná výchova dokonce 5 hodin týdně. Studium je možné zakončit i maturitou z tělesné výchovy.

Jak vypadají přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky na naše gymnázium se skládají z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu. Nejedná se o SCIO testy, ale o naše vlastní testy. Pokud si podáte elektronickou přihlášku (odkaz k dispozici na našem webu), obdržíte od nás přihlašovací heslo pro přístup ke zkušebním verzím přijímacích testů. A co více, budete mít rovněž možnost spustit si jedenkrát ostrou verzi přijímaček a v případě, že v ní uspějete, můžete být následně přijati ke studiu bez nutnosti skládat přijímací zkoušky v tradičním dubnovém termínu.  

Bez přijímacích zkoušek můžete být pochopitelně rovněž přijati v případě výborného prospěchu (do průměru 1,19 za poslední 3 pololetí v případě přihlášky do čtyřletého studia), tedy samozřejmě v případě, že počet uchazečů s tímto prospěchem nepřevýší kapacitu ročníku. I se samými jedničkami tedy doporučujeme složit elektronickou verzi ostrých přijímaček, která může být doplňujícím kritériem v případě převisu uchazečů s výborným prospěchem

Nejlepší studenti pak mají šanci získat některé ze stipendií. (Více viz Nová stipendia CGNR podporují ty nejlepší. Za samé jedničky každý měsíc tisícovka!)

Základní předpoklad pro přijetí bez přijímacích zkoušek i přidělení stipendia již v 1. ročníku je podání žádosti o stipendium spolu s přihláškou do 1. termínu přijímaček v 1. kole přijímacího řízení a následné přijetí. Žádost o stipendium spolu s konkrétními podmínkami pro přidělení stipendií a jejich výši v následujícím školním roce naleznete na našich webových stránkách nejpozději v průběhu ledna.

Když je CGNR církevní školou, znamená to, že je určeno pouze věřícím?

Církevní gymnázium Německého řádu poskytuje žákům z věřících rodin veškeré zázemí pro jejich duchovní rozvoj. Těmto žákům i jejich rodičům je k dispozici spirituál školy a nově vybudovaná školní kaple.

Jelikož je výuka náboženství zakončena patnáctým rokem dítěte, na čtyřletém gymnáziu již neprobíhá, ale je obsažena ve výuce základů společenských věd, kde se vyučuje i křesťanská etika. Důraz je kladen zvláště na morální profil žáků, které chceme v rámci výuky seznámit s kořeny evropské kultury, která z křesťanských tradic vychází. Rozhodně to tedy neznamená, že žákům nevěřícím jsou u nás dveře uzavřené.

Tvrdíte o sobě, že oproti ostatním gymnáziím kladete daleko větší důraz na individuální přístup k žákům. Jak se to projevuje? 

CGNR má na čtyřletém gymnáziu dvě třídy v každém ročníku, maximálně po 24 žácích, na osmiletém gymnáziu je pak v každém ročníku jedna třída. Takže už celkový počet kolem 250 studentů značí, že jsme škola spíš „rodinného“ typu, kde se mezi sebou všichni znají.

Dalším krokem, kterým jsme chtěli přispět k přátelské atmosféře uvnitř školy, bylo zavedení systému osobního poradenství. Žáci si od druhého ročníku vybírají z pedagogického sboru svého osobního poradce, který v mnoha ohledech nahrazuje funkci třídního učitele. Osobní poradce je kdykoli připraven poskytnout žákům radu či pomoc. Stává se vlastně takovým „strážným andělem“ žáka.

Na CGNR je poměrně ojedinělý způsob zkoušení. Znamená to, že se žáci nemusí učit?

Způsob zkoušení a hodnocení je ojedinělý na úrovni střední školy, ale velmi se blíží způsobu vysokoškolského studia. Cílem našeho gymnázia totiž není svoje žáky nachytat, ale vzdělat. Tomu je přizpůsoben i systém zkoušení.

Během školního roku píšou žáci pouze písemné testy, jejichž termín je dopředu znám. „Přepadovky“ u nás neexistují. Ústní zkoušení probíhá jednou za půl roku ve zkouškovém období, kdy si žáci vyberou 4 předměty (český a cizí jazyk jsou povinné), ze kterých chtějí být vyzkoušeni. Je to vlastně taková generálka na maturitu nebo právě zkoušky na vysoké škole. Žáci předem dostanou seznam okruhů otázek, z nichž si pak u zkoušky budou losovat. Nepřipravujeme žáky pouze pro školu, vytváříme z nich samostatné a ctižádostivé osobnosti a připravujeme je do života.

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS