b_290_190_16777215_00_images_ruzne_prudil_pok.JPG

Zaslouženou cenu si přebral poslední březnový den v Přerově.

A za co všechno že mu cena právem náleží?

Aleš Prudil za svou pedagogickou kariéru zásadním způsobem ovlivnil přístup (již několika generací) žáků ke sportu a pohybu obecně a výrazně přispěl k prezentaci nejen školy, na které působí, ale především celého Olomouckého kraje.

Výrazně se podílel na vybudování sportovní profilace CGNR, pro kterou se mu dlouhodobě daří získávat ty nejtalentovanější žáky nejen z regionu, ale z celé České republiky, přičemž je následně klíčovým hybatelem rozvoje jejich talentu. 

Sportovní týmy pod jeho vedením opakovaně vítězí nejen v regionálních soutěžích, ale rovněž v celostátních kolech, kde jeho svěřenci nereprezentují v dobrém světle pouze svoji školu, ale také celý Olomoucký kraj a to opakovaně a v různých sportech. 

Z posledních úspěchů lze vyzdvihnout především opakované vítězství v celorepublikovém finále středoškolského poháru v atletice, kterého jeho svěřenci dosáhli pětkrát (!) po sobě a dále vítězství házenkářek opět v celorepublikovém finále. Tyto týmy následně reprezentovali celou Českou republiku a Olomoucký kraj na mistrovstvích světa v Polsku, Estonsku či Portugalsku, kde dosáhli nejlepších výsledků pro ČR za celou historii těchto soutěží.

Práce Aleše Prudila se ovšem nespecializuje pouze na ty nejnadanější sportovce, touhu po pohybu dokáže probudit i žácích, kteří mezi vrcholové sportovce nepatří. V době, která je nakloněna spíše vysedávání u počítačů se jedná o velmi významný a poměrně vzácně dosažitelný výchovný cíl.

V neposlední řadě pak Aleš Prudil prosazuje celkově zdravý životní styl včetně zdravých mezilidských vztahů. Není náhodou, že žáci naší školy po jeho průběžné a nenásilné osvětě velmi vzácně propadají nešvarům jako je užívání jakýchkoli návykových látek. 

Aleš Prudil se nejen díky výše uvedenému dlouhodobě umisťuje na předních místech v žebříčku hodnocení učitelů, a to jako při hodnocení žáky, tak svými kolegy.     

Mimo nepopiratelných výsledků v oblasti pohybu a zdravého životního stylu je třeba rovněž doplnit aktivní zapojení do projektů ESF ve vedoucích a koordinačních pozicích a dále vedení Domu dětí a mládeže Německého řádu, které žajišťuje zájmovou činnost nejen pro žáky CGŇŘ, ale i pro žáky dalších škol v Olomouckém kraji. Jeho význam tak i v tomto ohledu překračuje hranice jedné školy. 

Gratulujeme a přejem hodně úspěchů v další práci!

 

 

 

 

 

 

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP