b_290_190_16777215_00_images_ruzne_sbor_odry_2016.jpgNaši žáci okouzlili jak porotu, tak diváky.

Březen v Odrách se nesl ve znamení Celostátní přehlídky církevních škol v zájmové činnosti. Letos na přehlídku dorazili žáci a studenti ze 22 škol z různých koutů České republiky. Přehlídky se již podruhé zúčastnil také pěvecký sbor a dramatický kroužek našeho gymnázia.

V rámci pestrého a nabitého programu přehlídky vystoupili celkem se třemi písněmi a jedním divadelním představením. Porotu zaujalo scénické ztvárnění skladby Lollipop, za kterou sbor získal čestné uznání a zároveň s ní vystoupil i v odpolední části galaprogramu A. Dramaturg TV Noe si vybral do večerního galaprogramu bloku B ještě druhou píseň Koň.

Také dramatický kroužek byl oceněn nejen bouřlivou přízní publika, ale také čestným uznáním poroty. Na přehlídce vládla celou dobu sice pracovní, ale zároveň velmi příjemná přátelská atmosféra a reakce poroty byla zdravě kritická a velice motivující.  

Velký dík patří Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky v Odrách za perfektní organizaci celé přehlídky.

Veronika Rajtr - Pavlová

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP