b_290_190_16777215_00_images_ruzne_pomahame_hrou.jpgTéměř sto našich dobrovolníků pomáhalo organizovat charitativní akci

Výtěžek z akce byl určen na výstavbu jednotky Následné intenzivní péče dětského oddělení Vojenské nemocnice Olomouc.

O tom, že se naši žáci jako spoluorganizátoři osvědčili nejlépe svědčí dopis od ředitele nemocnice

b_290_190_16777215_00_images_ruzne_vojenska_dopis.jpgTímto jim tedy také děkujeme a jsme velmi rádi, že přijali za svůj přístup naší školy a chtějí rovněž pomáhat tam, kde je to potřeba.

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP