b_290_190_16777215_00_images_ruzne_dmpz.jpgLetos již pošesté proběhl na našem gymnáziu Týden dobré vůle zasvěcený svaté Alžbětě Durynské, patronce Německého řádu. 

Děkujeme všem žákům i pedagogům za pondělní eleganci, středeční punčovou otužilost a hlavně za úterní nadšení a ochotu pomoci při Dni dobrých skutků – zde děkujeme i rodičům a všem těm, kteří nám napekli perníčky ke zdobení. 

V tomto roce jsme pomáhali ve 22 neziskových organizacích. Naší největší odměnou je spousta nadšených ohlasů a poděkování a také žádostí o další spolupráci. Velice rádi se opět vrátíme, do některých míst určitě i dříve než za rok.

Rovněž tradiční je i spolupráce s organizací Dobré místo pro život. Výtěžek z předvánočního punčování ve stánku letos činil 28.184 Kč a pomůže olomoucké pobočce SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). 

Chtěli bychom od srdce poděkovat všem, kteří se podíleli na samotném prodeji, dále všem pekařům a cukrářům i tvůrcům nejrůznějších pomazánek z řad rodičů i všem těm, kteří přišli na kelímek punče a podpořili tak dobrou věc. 

Velké díky i obdiv nad nadšenou dobročinností studentů vyjadřuje za celou odbočku  SONS Olomouc J. Příborský a M. Kebrdlová.

Klára Černíková, Lucie Pokorná a Hana Šmirková

 

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP