rafPřečtěte si, jaké zážitky si naši historici odnesli

Dne 12. října se několik žáků naší školy s paní učitelkou Lachovou vydalo na, problémy provázenou, cestu do města Brna. I přes narvané vlaky a zadýchané autobusy jsme vytrvali. Čekala nás sladká odměna ve formě účasti na zahájení ojedinělé výstavy, která má časem oblétnout celý svět. Událost nesla název Rytíři nebes. Někteří z vás jistě zastříhali ušima. A ano, máte pravdu. Výstava se týkala právě českých, pardon, československých pilotů RAF, Royal Air Force.

Musím říct, že jsem byl opravdu velmi příjemně překvapen. Byla zde uvedena snad všechna jména, od techniků po piloty. Zkrátka všichni, všichni, kteří se nějakým způsobem podíleli na vývoji války. Byl tu například i Karel Janoušek, "Gaind", velitel jedné z našich perutí. Jeden z mých mladších spolužáků zde dokonce objevil i svého pradědu.

Při oficiálním zahájení výstavy zazněly proslovy všemožných významných lidí, například kardinála Duky, primátora města Brna či vrchního velitele českých vzdušných sil Jaromíra Šebesty. Bohužel jsme nevěděli, že jdeme na událost takového ražení. Všichni jsme byli oblečení naprosto normálně, jako bychom šli do muzea. Přítomnost vojáků ve slavnostních uniformách, žen v krásných šatech a pánů v oblecích všemožných barev nás lehce znervózňovala…

Sbor zazpíval českou hymnu, Kde domov můj. Tento moment ve mně zanechal opravdu hluboký dojem. Každý jeden návštěvník výstavy, ať už to byl voják, student, kardinál, politik, si stoupl do pozoru, hlavu s hrdostí natočil ke standartě a se slzou v oku buď tiše přihlížel, nebo se přidal ke zpěvu. Byla to právě tato chvíle, která mi připomněla, že naše země, naši lidé, mají být právem na co hrdí. Ve chvilce ticha, které následovalo, se jeden muž z publika spontánně rozhodl zazpívat i hymnu slovenskou, celý sbor i mnozí návštěvníci se k němu během vteřiny přidali. Něco na tom bude. Vždyť jsme přece bratři, kteří sdílí společnou minulost a hrdost v ní skrytou.

 Robert Rác, 4. B

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP