Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení, jehož cílem je vybrat uchazeče o čtyřleté nebo osmileté studium v případě, že se uvolní místo.

b_290_190_16777215_00_images_perex5.jpg

Přihlášky přijímáme průběžně, k přijímacím zkouškám budou uchazeči zvání podle potřeby. V současnosti jsou stále volná místa i pro distanční formu čtyřletého studia. 

Ředitel školy rozhodne o zařazení do příslušného ročníku na základě podkladů a přihlášky dodané uchazečem. Upozorňujeme zájemce o distanční formu vzdělávání, že první rok studia nebudeme vybírat žádné školné.

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP