Na začátku října  proběhla na naší škole pro třídu 4.B beseda s panem poručíkem Petrem Čunderlem, pracovníkem Preventivně informační skupiny Policie ČR. 

b_290_190_16777215_00_images_ruzne_DSC_1066.JPG

Beseda byla zaměřena především na prevenci rizikových jevů. Pan Čunderle si připravil pro studenty prezentaci na aktuální témata a studenti se dozvěděli rozdíly mezi trestnými činy a přestupky, otázky týkající se návykových látek, šikany a kyberšikany. Všechna zmiňovaná témata byla prezentována na konkrétních situacích z reálného života.

Studenti podpořili diskusi vhodnými i vtipnými dotazy, na které pan Čunderle pohotově a profesionálně reagoval. Ve spolupráci s Policií ČR budeme nadále spolupracovat v rámci připravovaných besed pro 1. ročníky.

Zdenka Kraftová, metodik prevence

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP