Výsledky přijímacího řízení

Přijatým uchazečům gratulujeme a těšíme se na ně.


Přijatí uchazeči

Neobdrží písemné rozhodnutí o přijetí - škola písemně nic neposílá.

Jestliže se najdete pod přiděleným evidenčním číslem přihlášky mezi přijatými uchazeči, je třeba do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků (tj. od 2.5.2022 do 13.5.2022 včetně) doručit na školu vyplněný zápisový lístek a podepsat smlouvu o zajištění vzdělávání.

Pokud zápisový lístek v této lhůtě nebude doručen, zaniká vaše právo na přijetí a takto uvolněná místa nabídneme nepřijatým uchazečům.

Pracovní doba sekretariátu je od 7:15 do 14:45 – doporučujeme se telefonicky domluvit na termínu podpisu smlouvy.

V případě, že jste se rozhodli na naši školu nenastoupit, prosíme o sdělení této skutečnosti na e-mail cgnr@cgnr.cz. 

Nepřijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí budou zaslána doporučenou poštovní zásilkou (v obálce s modrým pruhem) do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce uvedeného v přihlášce.

Pokud si rozhodnutí na poště nevyzvednete, považuje se za doručené 10-tý pracovní den.

Odvolání je možné podat po převzetí rozhodnutí. Doba pro odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí. Vzor odvolání najdete v sekci Ke stažení.

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly rozeslány e-mailem všem uchazečům o studium

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly rozeslány e-mailem všem uchazečům o studium

Pokud k vám informace nedorazily, neváhejte nás kontaktovat