Duchovní a komunitní činnost

Našim žákům nabízíme jako církevní škola mimo jiné následující služby:

 • Pomoc a vedení školního spirituála
 • Možnost celoroční přípravy ke svátostem – křest, první svaté přijímání, biřmování
 • Školní kaple sloužící ke mši a soukromé modlitbě
 • Mše pro celou školu
 • Ročníkové mše ve školní kapli
 • Možnost zapojení do aktivit během mše svaté – ministrování, zpěv, čtení
 • Duchovní obnova pro žáky i učitele školy
 • Výuka náboženství a etické výchovy
 • Rozvoj duchovních hodnot, schopnost naučit se děkovat nejen lidem, ale i Bohu
 • Otevřenost školy pro všechny děti – věřící i nevěřící
 • Pomoc seniorům
 • Pomoc druhým dětem
 • Týden svaté Alžběty a svatého Jiří (drobné charitativní aktivity)
 • Zapojení do dobročinných sbírek
 • Podpora dobrovolnických aktivit
Svítíme pro Světlušku
Svítíme pro Světlušku


Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Pokud to situace dovolí, proběhnou ve dnech 7. a 8. ledna. V pondělí 3. ledna zde najdete podrobnější informace dle aktuálně platných opatření.