Duchovní a komunitní činnost

Našim žákům nabízíme jako církevní škola mimo jiné následující služby:

 • Pomoc a vedení školního spirituála
 • Možnost celoroční přípravy ke svátostem – křest, první svaté přijímání, biřmování
 • Školní kaple sloužící ke mši a soukromé modlitbě
 • Mše pro celou školu
 • Ročníkové mše ve školní kapli
 • Možnost zapojení do aktivit během mše svaté – ministrování, zpěv, čtení
 • Duchovní obnova pro žáky i učitele školy
 • Výuka náboženství a etické výchovy
 • Rozvoj duchovních hodnot, schopnost naučit se děkovat nejen lidem, ale i Bohu
 • Otevřenost školy pro všechny děti – věřící i nevěřící
 • Pomoc seniorům
 • Pomoc druhým dětem
 • Týden svaté Alžběty a svatého Jiří (drobné charitativní aktivity)
 • Zapojení do dobročinných sbírek
 • Podpora dobrovolnických aktivit
Svítíme pro Světlušku
Svítíme pro Světlušku


Přejeme vám krásné prázdniny

Přejeme vám krásné prázdniny

Úřední hodiny sekretariátu jsou každou středu od 9:00 do 12:00. Pouze v týdnu od 29. 7. do 2. 8. bude provoz školy zcela přerušen. Těšíme se na vás opět 2. září.