Proč studovat u nás

Jsme škola, která nikdy nespí, protože chápeme, že nespí ani svět kolem nás. Důvodů, proč studovat u nás, je spousta, tady je několik z nich.

  • klidné prostředí, rodinná atmosféra
  • moderní výukové metody i vybavení
  • menší kolektiv (maximálně 24 žáků ve třídě)
  • individuální přístup a možnost individuální profilace (široká škála volitelných předmětů ve vyšších ročnících)
  • respektování osobitých dispozic
  • důraz na rozvoj kompetencí a kladných stránek osobnosti
  • vedení žáků k porozumění okolnímu světu, naslouchání druhým, vzájemnému respektu
  • možnost duchovního rozvoje
  • studium bez přepadových testů a zkoušení
  • nadstandardní příprava na studium na vysoké škole (zkouškové období, ročníkové práce, ...)
Přemýšlíte o studiu u nás...?
Přemýšlíte o studiu u nás...?

Výsledky přijímacího řízení....

....jsou zveřejněny