Školská rada Církevního Gymnázia Německého řádu

Zápis z jednání školské rady

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení a autoremedury

jsou zveřejněny