Projekty

Škola má bohaté zkušenosti s využíváním (nejen) projektů spolufinancovaných z ESF.

V současnosti realizuje škola v rámci OP JAK projekt se zjednodušeným financováním "Škola, která nikdy nespí II", reg. č. CZ.02.02.03/00/22_003/0001676, který je  je zaměřen inovativní vzdělávání.  Realizace projektu projektu probíhá od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024. Školní klub gymnázia pak realizuje projekt "Inovace pro školní klub CGNR", reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001673, který je opět zaměřen na inovativní vzdělávání a profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

ESF
ESF

Dále jsme se v roce 2021/2022 účastnili mezinárodního projektu Erasmus+ s naší partnerskou školou Ichthus College z nizozemského Veenendaalu. Projekt s názvem "Po stopách Jana Amose Komenského" vytvářel prostor pro spolupráci obou škol na mezinárodní úrovni. Naši i nizozemští studenti se seznámili s životem a dílem „Učitele národů", získané vědomosti sdíleli na online schůzkách a následně je uplatňovali při společné tvorbě komiksu a videí. Součástí projektu byla nejen spolupráce na výše uvedených aktivitách, ale také mezinárodní výměnný pobyt studentů.

Výstupy projektu jsou k dispozici zde.

Erasmus +
Erasmus +