Projekty

Škola má bohaté zkušenosti s využíváním (nejen) projektů spolufinancovaných z ESF.

V současnosti realizuje škola projekt se zjednodušeným financováním "Škola, která nikdy nespí", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014320, který je  je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a aktivity rozvíjející ICT.  Realizace projektu projektu bude ukončena 30. září 2021.

ESF
ESF

Dále se v roce 2020/2021 účastníme mezinárodního projektu Erasmus+ s naší partnerskou školou Ichthus College z nizozemského Veenendaalu. Projekt s názvem "Po stopách Jana Amose Komenského" vytváří prostor pro spolupráci obou škol na mezinárodní úrovni. Naši i nizozemští studenti se seznamují s životem a dílem „Učitele národů", získané vědomosti sdílejí na online schůzkách a následně je uplatňují při společné tvorbě komiksu a videí. Součástí projektu je nejen spolupráce na výše uvedených aktivitách, ale také mezinárodní výměnný pobyt studentů, na který se již všichni velmi těší.

Erasmus +
Erasmus +


Přejeme vám krásné prázdniny

Přejeme vám krásné prázdniny

Úřední hodiny sekretariátu jsou každou středu od 9:00 do 12:00. Těšíme se na vás opět 1. září.