Projekty

Škola má bohaté zkušenosti s využíváním (nejen) projektů spolufinancovaných z ESF.

Škola je akreditována v rámci programu Erasmus plus, jehož prostřednictvím financuje zahraniční výměnné pobyte či jazykové kurzy žáků i pedagogů

Výstupy projektu se zatím posledního výměnného pobytu s Nizozemskem jsou k dispozici zde.

-
-

V současnosti realizuje škola v rámci OP JAK projekt se zjednodušeným financováním "Škola, která nikdy nespí II", reg. č. CZ.02.02.03/00/22_003/0001676, který je je zaměřen inovativní vzdělávání. Realizace projektu projektu probíhá od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024. Školní klub gymnázia pak realizuje projekt "Inovace pro školní klub CGNR", reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001673, který je opět zaměřen na inovativní vzdělávání a profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

ESF
ESF


Pozvánky k přijímacím zkouškám byly rozeslány e-mailem všem uchazečům o studium

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly rozeslány e-mailem všem uchazečům o studium

Pokud k vám informace nedorazily, neváhejte nás kontaktovat