Jak to u nás vypadá

Nakoukněte, jak se u nás žije.

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení a autoremedury

jsou zveřejněny