Nadační fond

Školu podporuje Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského

Více informaci najdete zde.

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení a autoremedury

jsou zveřejněny