Nadační fond

Školu podporuje Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského

Více informaci najdete zde.