Nejčastější otázky

Přinášíme vám odpovědi na nejčastěji kladené dotazy. 


CGNR není státní škola, jak je to tedy se školným?

Finanční náročnost studia je srovnatelná s veřejnými školami, naopak poskytujeme mnohé výhody. Škola poskytuje tzv. produktový balíček, díky kterému získají žáci prakticky veškeré věci, které by si museli na jiných školách pořizovat. Žáci mají v rámci balíčku k dispozici mimo jiné jazykové cvičebnice a učebnice, zapůjčení učebnic do ostatních předmětů včetně učebnic elektronických, originální školní sešity, studijní průkaz ISIC, uplatnitelný na další slevy mimo školu, příspěvek na stravné, pomůcky do výtvarné výchovy, adaptační kurz, některé další exkurze a mnoho dalších výhod.

Prostřednictvím Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského mají naši žáci naopak možnost získat studijní stipendium

V neposlední řadě pak škola poskytuje všem svým žákům tablet iPad pro využití nejen ve výuce, ale rovněž pro jejich soukromé potřeby.

Ve školním roce 2023/24 je cena produktového balíčku pro první ročník stanovena na 15.000,- Kč za školní rok, pro ostatní ročníky pak 8.000,-Kč za školní rok.

Poskytuje škola úspěšným žákům stipendia?
Škola usiluje o to, aby ti nejlepší žáci byli za svou práci odměněni, a to prostřednictvím stipendií, které poskytuje Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského. Více informací najdete ZDE.
Je škola nějakým způsobem zaměřená?
Zaměření našeho gymnázia je všeobecné, během studia si postupně každý žák individuálně určuje směr, kterým se chce vydat, prostřednictvím výběru z velkého množství seminářů. Pokračovat ve studiu můžete tedy prakticky na libovolném oboru jakékoli vysoké školy, o čemž svědčí i různorodost zaměření našich absolventů.
Když je CGNR církevní školou, znamená to, že je určeno pouze věřícím?

Naše škola poskytuje žákům z věřících rodin veškeré zázemí pro jejich duchovní rozvoj. Těmto žákům i jejich rodičům je k dispozici spirituál školy a školní kaple.

V ročnících osmiletého gymnázia probíhá jednou týdně výuka předmětu náboženství a etika, na čtyřletém gymnáziu jsou prvky náboženství obsaženy ve výuce základů společenských věd, kde se vyučuje i křesťanská etika. Důraz je kladen zvláště na morální profil žáků, které chceme v rámci výuky seznámit s kořeny evropské kultury, která z křesťanských tradic vychází. Rozhodně to tedy neznamená, že pro žáky nevěřící jsou u nás dveře zavřené.

Více informací o duchovní a charitativní činnosti školy najdete ZDE.

Tvrdíte o sobě, že oproti ostatním gymnáziím kladete daleko větší důraz na individuální přístup k žákům. Jak se to projevuje?

Naše škola má na čtyřletém gymnáziu dvě třídy v každém ročníku, maximálně po 24 žácích, na osmiletém gymnáziu je pak v každém ročníku jedna třída. Takže už celková kapacita školy kolem 280 žáků značí, že jsme škola spíše rodinného typu, kde se mezi sebou všichni znají.

Dalším krokem, kterým jsme chtěli přispět k přátelské atmosféře uvnitř školy, bylo zavedení systému osobního poradenství. Žákům, kteří mají specifické potřeby, tedy například žákům, kteří nezvládají studium na sto procent, žákům uvolňovaným z výuky (především sportovcům) či žákům mimořádně nadaným, je přidělen z řad pedagogického sboru osobní poradce, který je kdykoli připraven poskytnout žákům radu či pomoc. Stává se vlastně takovým „strážným andělem“ žáka. 

Na CGNR je poměrně ojedinělý způsob zkoušení. Znamená to, že se žáci nemusí učit?

Způsob zkoušení a hodnocení je ojedinělý na úrovni střední školy, ale velmi se blíží způsobu vysokoškolského studia. Cílem našeho gymnázia totiž není svoje žáky nachytat, ale vzdělat. Tomu je přizpůsoben i systém zkoušení.

Během školního roku píšou žáci pouze písemné testy, jejichž termín je dopředu znám. „Přepadovky“ u nás neexistují. Ústní zkoušení probíhá jednou za půl roku ve zkouškovém období, kdy si žáci vyberou 4 předměty (český a cizí jazyk jsou povinné), ze kterých chtějí být zkoušeni. Je to vlastně taková generálka na maturitu nebo právě zkoušky na vysoké škole. Žáci předem dostanou seznam okruhů otázek, z nichž si pak u zkoušky budou losovat. Nepřipravujeme žáky pouze pro školu, vytváříme z nich samostatné a ctižádostivé osobnosti a připravujeme je do života.

Zajišťuje škola i další aktivity nad rámec výuky?

Škola svým žákům nabízí nadstandardní množství sportovních kurzů, mimo standardního lyžařského kurzu v prvních ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia nabízí i další výběrový lyžařský kurz pro ostatní ročníky (teoreticky je tedy možné jet na kurz v každém ročníku), ve druhém ročníku pak nabízí kurz vodácký. Primárně pro osmileté gymnázium je určen výměnný pobyt se školou v německém Nördlingenu, pro výměnu na čtyřletém gymnáziu jsme navázali spolupráci se školou v nizozemském Veenendaalu.

Pro školu rovněž zajišťuje velké množství volnočasových aktivit prostřednictvím kroužků Dům dětí a mládeže Německého řádu.

V
V
Přejeme vám krásné prázdniny

Přejeme vám krásné prázdniny

Úřední hodiny sekretariátu jsou každou středu od 9:00 do 12:00. Pouze v týdnu od 29. 7. do 2. 8. bude provoz školy zcela přerušen. Těšíme se na vás opět 2. září.