Kontakt

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU

Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc


SEKRETARIÁT
telefon: +420 585 225 201
e-mail: cgnr@cgnr.cz

IČO: 61942839
DIČ: CZ61942839

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: nkg2jwz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
RB (Raiffeisenbank), č. ú.: 2803568002/5500
RB (Raiffeisenbank), č. ú.: 2803568037/5500

Mgr. Lenka
Jedličková

Ředitelka školy

Mgr. et Bc. Jakub
Sís

Zástupce ředitele

Mgr. et Bc. Michal
Blokša

Vedoucí pracovník pro organizaci vzdělávání; Učitel matematiky a fyziky

Mgr. Radek
Štefek

Vedoucí pracovník pro organizaci vzdělávání; Učitel matematiky a zeměpisu

Mgr. Pavla
Svítková

Vedoucí pracovník pro zahraniční vztahy; učitelka anglického jazyka

Napište nám


Proč se vzdělávat v naší škole?

Podpora individuálních zájmů žáků
Maximálně 24 žáků ve třídě
Důraz na využití moderních technologií
Dobrá dostupnost v centru Olomouce