Školské poradenské pracoviště

Na škole můžete využít následující možnosti podpory

Školní psycholog

Mgr. Lenka Minářová

E-mail: minarova@cgnr.cz

Konzultační hodiny: pátek 9:30-12:00


Metodik prevence

Mgr. Denisa Vlková

E-mail: vlkova@cgnr.cz


Výchovné poradkyně

Mgr. Miroslava Kurucová

Mgr. Irena Rejlová

Tel.: 585 225 201

E-mail: rejlova@cgnr.cz

Konzultační hodiny: po domluvě

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Pokud to situace dovolí, proběhnou ve dnech 7. a 8. ledna. V pondělí 3. ledna zde najdete podrobnější informace dle aktuálně platných opatření.