Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Lenka
Jedličková

Ředitelka školy

Mgr. et Bc. Jakub
Sís

Zástupce ředitele

Mgr. et Bc. Michal
Blokša

Vedoucí pracovník pro organizaci vzdělávání; Učitel matematiky a fyziky

Mgr. Radek
Štefek

Vedoucí pracovník pro organizaci vzdělávání; Učitel matematiky a zeměpisu

Pedagogický sbor

Mgr. Hana
Šmirková

Učitelka českého jazyka a dějepisu

Mgr. et Bc. Michal
Blokša

Vedoucí pracovník pro organizaci vzdělávání; Učitel matematiky a fyziky

Mgr. Radek
Štefek

Vedoucí pracovník pro organizaci vzdělávání; Učitel matematiky a zeměpisu

PaedDr. Aleš
Prudil

Učitel tělesné výchovy

Mgr. Irena
Rejlová

Učitelka matematiky a zeměpisu

Taťána
Matušková, Ph.D.

Učitelka německého jazyka

Mgr. Miroslava
Kurucová

Učitelka základů společenských věd a osobnostního rozvoje

Mgr. Tomáš
Němec

Učitel biologie, informatiky a fyziky

Mgr. Lucie
Pokorná

Učitelka českého jazyka a estetické výchovy

Mgr. Pavla
Svítková

Učitelka anglického jazyka

Mgr. Soňa
Lachová

Učitelka českého jazyka a dějepisu

Mgr. Denisa
Vlková

Učitelka německého jazyka a základů společenských věd; Vedoucí předmětové komise cizích jazyků

Mgr. Hana
Vlhová

Učitelka biologie a zeměpisu

Mgr. Klára
Černíková

Učitelka anglického jazyka

Mgr. Lucie
Lugerová

Učitelka anglického jazyka a dějepisu; Vedoucí předmětové komise humanitních věd

Mgr. Veronika
Mlčochová

Učitelka českého jazyka a dějepisu

Mgr. Persefoni
Sapáková

Učitelka matematiky a deskriptivní geometrie; Vedoucí předmětové komise přírodních věd

Mgr. et Bc. Barbora
Sísová

Učitelka českého jazyka a mediální výchovy

Mgr. Jiří
Moláček

Učitel německého jazyka a dějepisu

Mgr. Václav
Laščák

Učitel tělesné výchovy a českého jazyka

Mgr. Michal
Štverák

Učitel základů společenských věd a náboženství a etiky

Mgr. Veronika
Rajtr Pavlová, Ph.D.

Učitelka českého jazyka a estetické výchovy

Mgr. Pavla
Padrtová

Učitelka anglického jazyka a zeměpisu

Mgr. Kateřina
Valentová

Učitelka chemie a biologie

Mgr. Vojtěch
Šimůnek

Učitel německého jazyka

Duchovní

Mgr. Radomír Metoděj
Hofman, OT

Spirituál

Poradci a psychologové

Mgr. Lenka
Minářová

Školní psycholog

Ostatní zaměstnanci

Mgr. Jana
Lugerová

Účetní

RNDr. Jiří
Novotný

Vedoucí sekretariátu

Monika
Zavadilová

Administrativní pracovnice; recepční