Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Lenka
Jedličková

Ředitelka školy

Mgr. et Bc. Jakub
Sís

Zástupce ředitele

Mgr. et Bc. Michal
Blokša

Vedoucí pracovník pro organizaci vzdělávání; Učitel matematiky a fyziky

Mgr. Radek
Štefek

Vedoucí pracovník pro organizaci vzdělávání; Učitel matematiky a zeměpisu

Mgr. Pavla
Svítková

Vedoucí pracovník pro zahraniční vztahy; učitelka anglického jazyka

Pedagogický sbor

Mgr. Hana
Šmirková

Učitelka českého jazyka a dějepisu

Mgr. et Bc. Michal
Blokša

Vedoucí pracovník pro organizaci vzdělávání; Učitel matematiky a fyziky

Mgr. Radek
Štefek

Vedoucí pracovník pro organizaci vzdělávání; Učitel matematiky a zeměpisu

PaedDr. Aleš
Prudil

Učitel tělesné výchovy

Mgr. Irena
Rejlová

Učitelka matematiky a zeměpisu

Taťána
Matušková, Ph.D.

Učitelka německého jazyka

Mgr. Miroslava
Kurucová

Učitelka základů společenských věd a osobnostního rozvoje; výchovná poradkyně

Mgr. Tomáš
Němec

Učitel biologie, informatiky a fyziky

Mgr. Lucie
Pokorná

Učitelka českého jazyka a estetické výchovy

Mgr. Pavla
Svítková

Vedoucí pracovník pro zahraniční vztahy; učitelka anglického jazyka

Mgr. Soňa
Lachová

Učitelka českého jazyka a dějepisu

Mgr. Denisa
Vlková

Metodik prevence,; Učitelka německého jazyka a základů společenských věd; Vedoucí předmětové komise cizích jazyků

Mgr. Hana
Vlhová

Učitelka biologie a zeměpisu

Mgr. Klára
Černíková

Učitelka anglického jazyka

Mgr. Lucie
Lugerová

Učitelka anglického jazyka a dějepisu; Vedoucí předmětové komise humanitních věd

Mgr. Persefoni
Sapáková

Učitelka matematiky a deskriptivní geometrie; Vedoucí předmětové komise přírodních věd

Mgr. et Bc. Barbora
Sísová

Učitelka českého jazyka a mediální výchovy

Mgr. Jiří
Moláček

Učitel německého jazyka a dějepisu

Mgr. Václav
Laščák

Učitel tělesné výchovy a českého jazyka

Mgr. Michal
Štverák

Učitel základů společenských věd a náboženství a etiky

Mgr. Veronika
Rajtr Pavlová, Ph.D.

Učitelka českého jazyka, estetické výchovy a výchovy k občanství

Mgr. Pavla
Padrtová

Učitelka anglického jazyka a zeměpisu

Mgr. Kateřina
Valentová

Učitelka chemie a biologie

Jay William
Davis

Učitel anglické konverzace

Mgr. Bohuslava
Jamná, Ph.D.

Učitelka českého jazyka a latiny

Mgr. Jana
Michalcová

Učitelka fyziky a zeměpisu

Bc. Ilona
Vaculíková

asistentka pedagoga

Mgr. Marcela
Kratochvílová

Učitelka německého jazyka

Bc. Simona
Kašpárková

Asistentka pedagoga

Duchovní

Mgr. Radomír Metoděj
Hofman, OT

Spirituál

Poradci a psychologové

Mgr. Miroslava
Kurucová

Učitelka základů společenských věd a osobnostního rozvoje; výchovná poradkyně

Mgr. Denisa
Vlková

Metodik prevence,; Učitelka německého jazyka a základů společenských věd; Vedoucí předmětové komise cizích jazyků

Mgr. Lenka
Minářová

Školní psycholog

Ostatní zaměstnanci

Mgr. Jana
Lugerová

Účetní

RNDr. Jiří
Novotný

Vedoucí sekretariátu

Monika
Zavadilová

Administrativní pracovnice; recepční

Mgr. Miloš
Kuruc

Správce budovy
Přejeme vám krásné prázdniny

Přejeme vám krásné prázdniny

Úřední hodiny sekretariátu jsou každou středu od 9:00 do 12:00. Pouze v týdnu od 29. 7. do 2. 8. bude provoz školy zcela přerušen. Těšíme se na vás opět 2. září.