ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Datum:   19. 10. 2017 Čís. jednací: RŠ/01/17_18

Přítomni:

M. Kurucová, R. Štefek, H. Pokorná, V. Pilarčík, M. Kosinová, J. Staněk E. Šmerdová

Omluveni: 

R. M. Hofman, S. Rácová

Host:

I. Luger

 

Zápis z jednání:  

Program:

1) Složení školské rady z řad zákonných zástupců žáků a zástupců zletilých žáků

2) Výroční zpráva

3) Profilace žáků

4) Textové, slovní hodnocení

5) Připomínky Školního parlamentu

6) Diskuze

 

Ad 1) JUDr. Jiří Staněk

Ad 2) Školská rada jednohlasně schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/2017

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS