Vytisknout

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Datum:   13. 6. 2019 Čís. jednací: RŠ/02/18_19

Přítomni:

M. Kurucová, R. Štefek, H. Pokorná, V. Pilarčík, M. Kosinová, J. Staněk, B. Spáčilová

Omluveni: 

R. M. Hofman, S. Rácová

Host:

I. Luger

 

Zápis z jednání:  

Program:

1. Nové složení Školské rady

2. Přijímací řízení

3. Maturitní zkouška

4. Připomínky Školního parlamentu

5. Rekonstrukce školy

6. Ředitel školy seznámil přítomné s novinkami, které se budou týkat příštího školního roku

7. Diskuze

 

Ad1) Zástupcem Školního parlamentu za zletilé žáky:

Ad2) Ve školním roce 2018/2019 bylo přijato do dalšího vzdělávání ve školním roce 2019/2020:

Ad3) K maturitní zkoušce se přihlásilo celkem 41 žáků, k maturitní zkoušce přistoupilo 39 žáků s výsledkem: