Česká lingvistická olympiáda

Vyzkoušejte své schopnosti

Česká lingvistická olympiáda je soutěž zaměřená sice na lingvistiku, k úspěšné účasti však není třeba znát ani konkrétní cizí jazyky, ani lingvistické termíny a teorie. ČLO se zaměřuje především na logické a kreativní myšlení. 

V soutěžních úlohách jsou využívány jevy z různých jazykových rovin v přirozených jazycích, u nichž se předpokládá, že je soutěžící neznají (mezi mnohými dalšími např. baskičtina, středoasijská ujgurština či oceánský jazyk manamština). Úlohy tak zajímavou a zábavnou formou kombinují tematiku jazyků a komunikace s matematikou a informační a výpočetní technikou.

Česká lingvistická olympiáda je určena studentům 1.-4. vyššího gymnázia.

Termín školního kola soutěže je předběžně stanoven na pátek 24. listopadu ve 13:30 hod.

V případě dotazů se ozvěte.

- Bohuslava Jamná

_
_