Cesta do Říma

Na pouť se můžeme vydat kdykoli...

Tento týden se na naší škole rozjel projekt Cesta do Říma. Nápad vzešel ze speciální sportovní skupiny na Teams: Naše zdraví mimo školu ve škole. Žáci se snaží společnými silami urazit celkovou vzdálenost 1319,5 km. Během cesty musí projít celkem 14 zastávkami. Žákům velmi často vzorně jdou příkladem jejich třídní učitelé. Také vznikla speciální skupina SNUAZŠ (seskupení netřídních učitelů a zaměstnanců školy), která se, ač v malém počtu, snaží se ctí sekundovat vzorně zapáleným žákům.

Mám radost, že se během týdne zapojily všechny třídy. Dle mého názoru je to velmi hezká ukázka, jak zájmu o pohybovou aktivitu jako takovou, tak velmi přátelských vztahů mezi spolužáky i třídními učiteli. Některé individuální výkony jsou úctyhodné. Věřím, že všichni budeme i nadále zdravě sportovat.

Tento projekt teprve začíná a doufám, že budeme mít možnost jej společně i nadále vylepšovat a zvyšovat jeho kvalitu.

Naši pouť můžete sledovat zde.


Václav Laščák


Cesta do Říma
Cesta do Říma
Přejeme vám krásné prázdniny

Přejeme vám krásné prázdniny

Úřední hodiny sekretariátu jsou každou středu od 9:00 do 12:00. Těšíme se na vás opět 1. září.