Erasmus

Získali jsme akreditaci

Erasmus: Mění životy, otvírá obzory. 

Naše gymnázium získalo ve školním roce 2022/23 akreditaci Erasmus v oblasti školního vzdělávání. Tato akreditace je platná od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2027. V rámci této akreditace budou mít žáci i pedagogové možnost zúčastnit se mezinárodních projektů v rámci zemí Evropské unie.

Těšíme se z nových příležitostí a očekáváme krásná dobrodružství nejen na poli poznávání. 


_
_