Lucie Pokorná je učitelem Olomouckého kraje roku 2022

Ocenění obdržela především (ale nejen) za její aktivity v charitativní oblasti.

Lucie Pokorná dává již více než 10 let výuce na CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU etický rozměr. Je jedním z hlavních hybatelů velkého množství charitativních akcí, které škola organizuje a do kterých zapojuje všechny žáky. Z mnoha je možné vyzdvihnout například Týden dobré vůle, konaný vždy v polovině listopadu či dlouhodobý projekt „Babičkové“, v rámci nějž žáci gymnázia navštěvují domovy seniorů a pomáhají či rozveselují osamělé babičky a dědečky. 

Dále pak zastřešuje již mnoho let kreativní kroužek žáků CRACK, který organizuje mnoho pravidelných i spontánně-recesistických akcí na škole a dlouhodobě tak přispívá k budování pozitivního sociálního klimatu a atmosféře ve škole. Některé z akcí mají i významný přesah do vzdělávací oblasti, jako byl například den k výročí 100 let od vzniku Československa či 30 let od Sametové revoluce. 

Mimo to je Lucie Pokorná správcem školního webu a sociálních sítí, kterým dokázala vdechnout výrazně neformální ráz a ty jsou tedy jazykem i obsahem blízké „jazyku žákovského kmene“. Lucie Pokorná tedy po všech stránkách pečuje o to, aby žáci byli především lidmi, což je v dnešní době obzvláště důležité a rozhodně ne samozřejmé. 

Gratulujeme a děkujeme!

Lucie Pokorná je učitelem roku
Lucie Pokorná je učitelem roku

Výsledky přijímacího řízení

jsou dostupné