MathMistr CGNŘ

Přinášíme výsledky 2. týdne matematické soutěže

Přinášíme výsledky 2. týdne matematické soutěže a gratulujeme  vítězům! Současně připomínáme, že nové týmy se mohou stále registrovat - a to do 30.11.

_
_
_
_
_
_
_
_
Registrujte se!
Registrujte se!
Pozvánky k přijímacím zkouškám byly rozeslány e-mailem všem uchazečům o studium

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly rozeslány e-mailem všem uchazečům o studium

Pokud k vám informace nedorazily, neváhejte nás kontaktovat