Maturantská Praha

Poznáváme naše hlavní město

Maturantská exkurze do hlavního města nabídne našim čtvrťákům procházky pražskými pamětihodnostmi, návštěvy muzeí, galerií či divadel (Národní muzeum, Galerie DOX, Česká televize, Werichova vila, Kafkovo muzeum, Židovské muzeum aj.). 

_
_