Měníme svět k lepšímu

Naše prvačky zabodovaly v soutěži Komenský 2020

Gratulujeme Karolíně Sovové (1.A) a Kristýně Hřivnové (1.B), které se svým projektem KRATOM - krátkodobá radost, dlouhodobá starost zvítězily ve veřejném hlasování soutěže Komenský - Příběhy lidskosti! V kategorii středních škol získaly nejvíce hlasů. 

Děkujeme za reprezentaci. 

A za to, že se na svět kolem sebe nedívají se lhostejností.


Cílem soutěžního projektu KRATOM - krátkodobá radost, dlouhodobá starost bylo srozumitelnou formou edukovat nejen studenty, ale celou širokou veřejnost ohledně kratomu - psychoaktivní návykové látky, která je čím dál rozšířenější i mezi žáky základních škol a jejíž užití není státem patřičně regulováno. 


Soutěž Měníme svět k lepšímu je součástí projektu Komenský - Příběhy lidskosti:

"Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Celý život proto pracoval na svém stěžejním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde představil vizi a cestu k proměně společnosti.

K praktické obnově přitom dle Komenského dochází prostřednictvím moudrého porozumění a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost. Projekt Komenský – Příběhy lidskosti vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670).

Cílem projektu, který se zaměřuje jak na studenty škol, tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a přizvat tak národ k navázání a dokončení Komenského porady o nápravě."

(ze stránek projektu)

_
_
_
_