Mše svatá

Na počest sv. Alžběty Durynské

Přijměte naše srdečné pozvání ke mši svaté na památku sv. Alžběty Durynské, patronky Německého řádu. 

V rámci probíhajícího Týdne dobré vůle k uctění naší patronky se bude konat i mše svatá, na niž zveme všechny studenty, rodiče, prarodiče a další příbuzné, jakož i naše absolventy a všechny přátele školy! Mše se koná ve středu 16. 11. v 8:30 u dominikánů. 

Po mši jste taktéž zváni na lahodný durynský punč!


Přejeme vám krásné prázdniny

Přejeme vám krásné prázdniny

Úřední hodiny sekretariátu jsou každou středu od 9:00 do 12:00. Pouze v týdnu od 29. 7. do 2. 8. bude provoz školy zcela přerušen. Těšíme se na vás opět 2. září.