Olmützer Kulturtage

Besedy s pamětníky

V rámci festivalu Olomoucké dny německého jazyka / Olmützer Kulturtage, pořádaného Vědeckou knihovnou v Olomouci, se vybrané třídy našeho gymnázia zúčastnily několika zajímavých přednášek. 

Ve čtvrtek 2. listopadu k nám do školy zavítala paní Michaela Vidláková, jež nám poutavě líčila své zážitky z terezínského ghetta, kterým prošla jako malá dívka. Vyprávění to bylo velmi dojemné. 

V pondělí 6. listopadu jsme si pak vyslechli přednášku na téma česko-německého smíření, kterou nám prezentovali potomci bývalých československých občanů německé národnosti, kteří žili na území dnešního vojenského prostoru Libavá. Dozvěděli jsme se mnoho informací o historii českých Němců žijících v našem státě až do doby poválečného odsunu. 

Děkujeme Vědecké knihovně za příležitost účastnit se těchto zajímavých akcí. 

- Jiří Moláček

_
_
_
_
_
_
_
_

Výsledky přijímacího řízení....

....jsou zveřejněny