Oslavili jsme svátek svatého Jiří

V pátek 23. dubna jsme oslavili svátek patrona Německého řádu 

Na jeho počest jsme ve škole uspořádali charitativní sbírku potravin, které se zúčastnilo bezmála 50 žáků a učitelů. Darů bylo tolik, že jsme naplnili až po strop 2 velká auta. Ostatní studenti mohli tento den využít k relaxaci v přírodě a ke konání dobročinných skutků. Zhruba 50 žáků se zapojilo také do detektivní hry o Olomouci, při které se mohli seznámit s významnými pamětihodnostmi našeho města. Jaká byla radost potkat na ulici po mnoha měsících své spolužáky!