Postní období zahájeno

Z Popeleční mše

Společnou mší svatou jsme na Popeleční středu zahájili postní období a čtyřicetidenní přípravu na Velikonoce. Děkujeme otci Metoději za krásná slova, školnímu sboru za hudební doprovod a samozřejmě i bratrům Konečným (4.D) za divy s varhany. Přejeme vám všem plně prožitý čas!


Z poselství papeže Františka k postní době:

15 jednoduchých skutků lásky

1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný!

2) Děkuj (i když nemusíš).

3) Řekni druhému, že ho máš rád.

4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den.

5) Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou.

6) Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje.

7) Povzbuď někoho.

8) Uznej úspěchy a kvality druhého.

9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému.

10) Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.

11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu.

12) Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe.

13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma.

14) Pomoz druhému překonat jeho potíž.

15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého).


11 způsobů, jak zlepšit své postní chování

1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile.

2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností.

3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí.

4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem.

5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha.

6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života.

7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou.

8) Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí.

9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým.

10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením.

11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým.


Přejeme vám krásné prázdniny

Přejeme vám krásné prázdniny

Úřední hodiny sekretariátu jsou každou středu od 9:00 do 12:00. Pouze v týdnu od 29. 7. do 2. 8. bude provoz školy zcela přerušen. Těšíme se na vás opět 2. září.