Potřebujeme váš hlas

Podpořte naše studentky v projektu, který chce změnit svět k lepšímu

Prosíme, hlasujte pro soutěžní projekt studentek z 1.A a B, který se zaměřuje na problematiku užívání kratomu. Do 22. 5. 2023 můžete tento projekt podpořit ve veřejném hlasování, a to formou sms (návod na obrázku níže).

Cílem soutěžního projektu KRÁTODOBÁ RADOST – DLOUHODOBÁ STAROST je srozumitelnou formou edukovat nejen studenty, ale celou širokou veřejnost ohledně kratomu - psychoaktivní návykové látky, která je čím dál rozšířenější i mezi žáky základních škol a jejíž užití  není  státem patřičně regulováno.  

Za každý hlas moc děkujeme!


Soutěž Měníme svět k lepšímu je součástí projektu Komenský - Příběhy lidskosti

"Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Celý život proto pracoval na svém stěžejním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde představil vizi a cestu k proměně společnosti.

K praktické obnově přitom dle Komenského dochází prostřednictvím moudrého porozumění a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost. Projekt Komenský – Příběhy lidskosti vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670). 

Cílem projektu, který se zaměřuje jak na studenty škol, tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a přizvat tak národ k navázání a dokončení Komenského porady o nápravě." 

(ze stránek projektu)

_
_