Přečtěte si první číslo studentského občasníku

V něm naši mladí novináři shrnuli nejzajímavější dění prvních měsíců tohoto školního roku.