Přečtěte si první číslo studentského občasníku

V něm naši mladí novináři shrnuli nejzajímavější dění prvních měsíců tohoto školního roku.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

jsou ke stažení