Předávání maturitních vysvědčení

Podívejte se na fotky ze slavnosti

Ve středu 7. 6. jsme se v Arcibiskupském paláci slavnostně rozloučili s maturanty. Závěrečnou ceremonií provázel J. Moláček. Proslovy přednesla paní ředitelka, spirituál školy, třídní P. Svítková (4.A) a H. Šmirková (4.B) i zástupci studentů - A. Skácel (4.A) a bratři Tiší (4.B). Slavnostní akt hudebně doprovázel školní sbor pod vedením V. Rajtr Pavlové a završilo jej požehnání otce Metoděje. 

Všem našim čerstvým absolventům přejeme vše dobré; energi, sílu a dostatek moudrosti na cesty k novým obzorům!

A brzy se za námi stavte na návštěvu!


Gaudeamus igitur

Iuvenes dum sumus.


foto (c) Hanuš Valenta (4.D)