Přijímací řízení: Uchazeči přijatí v rámci autoremedury

Ředitelka školy rozhodla v rámci autoremedury o přijetí následujících uchazečů:

Osmileté studium:

2210008

2210074


Čtyřleté studium:

2220041

2220059

2220037

2220055

2220007

2220073

2220021


Kompletní výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu přijímacích zkoušek budou zveřejněny 19. května