Přijímací zkoušky - čtyřleté studium

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení a autoremedury

jsou zveřejněny