Přijímací zkoušky - osmileté studium

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení a autoremedury

jsou zveřejněny