Setkání s německými pamětníky z Libavska

Festival Olmützer Kulturtage nabídl besedu našim studentům

V rámci festivalu německé kultury Olmützer Kulturtage se v pátek 4. 11. vybraní žáci 1. ročníku zúčastnili setkání s německými pamětníky ze zaniklého Libavska. Tato oblast, jejíž obyvatelé byli až na výjimky německé národnosti, byla do roku 1945 velmi hustě osídlena. Po odsunu německého obyvatelstva bylo rozhodnuto tuto lokalitu přeměnit ve vojenský výcvikový prostor. Zhruba dvacítku vesnic tak čekal smutný osud. Domy, kostely a kaple posloužily k nácviku střelby. Po bývalých hřbitovech se proháněly tanky. 

O svých zážitcích na život ve vesničce Barnov nám vyprávěla paní Maria Hertig (*1932). Žáci měli unikátní příležitost vyslechnout si naživo vyprávění o nesnadném životě na malé vesnici, která neunikla útrapám 2. světové války. Zejména vzpomínky na konec války a následný odsun do Německa byly velmi emotivní. Celou atmosféru nám pomohla dokreslit řada fotografií zachycující kdysi obydlená místa, která se po válce proměnila v les. 

Druhým účastníkem besedy byl pan Karlheinz Kainer (*1946) jehož rodina pocházela z Lučic u Hranic. Díky své rodině získal tento pán neobyčejný vztah k Česku. Karlheinz se dodnes plně věnuje zlepšení česko-německých vztahů a aktivně se snaží o smíření obou národů. Jedním z jeho projektů jsou právě besedy s německými pamětníky, kteří se před válkou narodili v Československu. 

Mnohokrát děkujeme Vědecké knihovně v Olomouci, která nás již podruhé oslovila s touto akcí. Studenti si tak mohli rozšířit své znalosti v oblasti našich moderních dějin.

J. Moláček

_
_
_
_