Setkání s německými pamětníky ze zaniklého Libavska

V rámci festivalu Olmützer Kulturtage (Olomoucké dny německé kultury) k nám v pátek 22. října zavítali němečtí rodáci ze zaniklých vesnic, nacházejících se v nedalekém vojenském prostoru Libavá. Toto území bylo již zhruba od 13. století osídleno německy mluvícím obyvatelstvem. Vybraní žáci měli unikátní příležitost naživo si poslechnout příběhy našich bývalých spoluobčanů, a dozvědět se tak něco více o této kapitole naších dějin. 

Pan Oskar C. se narodil roku 1936 ve vesnici Vojnovice (něm. Kriegsdorf). Zde začal Oskar chodit do školy, prožil divoký konec války a následný odsun. Tuto malebnou ves, ve které žili od nepaměti jeho předkové, bychom dnes na mapě hledali marně. 

Další účastník setkání, pan Alois W., se narodil roku 1936 v Rudoltovicích (něm. Rudelzau). Jeho rodina hospodařila více než 300 let na obrovské usedlosti. Po nelehkém konci války musel, stejně jako většina Němců, v roce 1946 Československo nadobro opustit. 

Stejný osud potkal i české obyvatelstvo, které celý region dosídlilo. Dle rozhodnutí vlády bylo roku 1950 Libavsko prohlášeno vojenským výcvikovým prostorem. Na polích, která lidé dříve pracně obdělávali, se začaly prohánět tanky a jiná technika. Domy a kostely byly v rámci cvičení rozstříleny. Z rodných domů zbyly hromádky kamení.

Jiří Moláček

Mnoho zajímavých informacích o zaniklých obcích Libavska najdete na stránkách spolku Lubavia

Krátkou reportáž o historii Libavska najdete zde.

Beseda s pamětníky
Beseda s pamětníky
Beseda s pamětníky
Beseda s pamětníky
Beseda s pamětníky
Beseda s pamětníky
Vojnovice - historický pohled (via spolek Lubavia)
Vojnovice - historický pohled (via spolek Lubavia)
Vojnovice - dnešní pohled (via spolek Lubavia)
Vojnovice - dnešní pohled (via spolek Lubavia)

Výsledky přijímacího řízení

jsou dostupné