Setkáváme se s Taiwanem

Další mezinárodní projekt je v plném běhu

Dnes proběhla další online schůzka studentů zapojených do mezinárodního projektu mezi CÍRKEVNÍM GYMNÁZIEM NĚMECKÉHO ŘÁDU (CGNŘ) v Olomouci a Weh-Hua Senior High School (WHSH) v Taichung. Projektu se účastní 20 studentů CGNŘ a 30 studentů WHSH. Pravidelné online schůzky probíhají 1x za měsíc a studenti se schází přes platformu MS Teams.

Témata dnešní schůzky byla následující:

1) Traditional and untraditional food in both countries

2) Filmography

3) Recycling and sustainability

4) Future of technology and AI

5) Differences in beauty standards

6) Festival, holidays and celebrations

7) Differences in entertainment

Studenti jsou rozděleni do osmi menších skupin a každá skupina si vybrala téma, které je nejvíce zajímá. Připravili si prezentace a poté vedli zajímavé diskuze na daná témata. Online hovory vždy probíhají v příjemné atmosféře, studenti jsou pracovití a užívají si práci na mezinárodním projektu.

Pavla Svítková

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_