Slavnost Těla a Krve Páně

Boží tělo

To je mé tělo. To je má krev.

(slova svatého evangelia podle Marka)

Náš školní sbor pod vedením Veroniky Rajtr Pavlové se zapojil do slavností Božího těla a připojil se svými hlasy i hudebními nástroji k dalším schólám u sv. Mořice ke čtvrteční mši svaté a slavnostnímu průvodu. 

_
_
_
_
_
_
_
_