Svatojiřská mše

Na památku patrona Německého řádu

Nový týden jsme zahájili společnou mší svatou a oslavili tak sv. Jiří, patrona rytířů, skautů a taky Německého řádu. Otec Metoděj také pronesl modlitbu za maturanty, za úspěšné složení všech maturitních zkoušek.