Svítíme

Zapojili jsme se do dobročinné sbírky Světluška

Také letos jsme dobročinné aktivity školy zahájili zářijovou sbírkou pro Světlušku - Nadační fond Českého rozhlasu, který pomáhá zahnat tmu slabozrakým a nevidomým. Naši nadšení studenti v ulicích Olomouce pro nadaci vybrali krásných 29.226,- Kč

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

Světluška 2021
Světluška 2021
Certifikát
Certifikát