Týden dobré vůle

Už pojedenácté...

Ve dnech 15.-19. listopadu proběhne jedenáctý Týden dobré vůle na počest sv. Alžběty Durynské, patronky Německého řádu. I letos bude jeho tradiční podoba narušena a bude probíhat vzhledem k situaci a aktuálním opatřením v upravené podobě:

út – Den elegance a etikety, Darování krve,

čt – Den dobrých skutků,

pá – Cena Alžběty Durynské – Laskonka 2021.

Společná mše svatá se bohužel ruší. Naši noví studenti se však můžou těšit na setkání s osobností sv. Alžběty v programu s otcem Metodějem.

Po celý týden bude probíhat sbírka potravin, kterou se zapojíme do národní potravinové sbírky. Nejvíce pomůžete nákupem základních trvanlivých potravin a drogerie. Těchto produktů je v potravinových bankách stále nedostatek (luštěniny, rýže, těstoviny, mléko, olej, konzervy, dětská výživa aj.)

Úterý: Den elegance a etikety

Podpořte akci elegantním oděvem a krásným úsměvem! Provětrejte skříně a šatníky a vyberte to, co vám sluší, v čem můžete zářit a rozzářit tak i školní prostory a celý školní den. 

Darování krve

Už po deváté proběhne hromadné darování krve. Studenti starší 18 let se mohou hlásit u H. Vlhové či L. Pokorné. Ve Fakultní nemocnici Olomouc se na nás už těší!

Čtvrtek: Den dobrých skutků

Vzhledem k situaci a opatřením nemůžeme ani letos vyrážet za klienty do organizací, zachovali jsme však venkovní aktivity ekologického a komunitního rázu a aktivity tvořivého rázu jsme přesunuli do školy. Pomáhat tak budeme nejen městu a přírodě, ale i organizacím, jako je např. Charita Olomouc, SONS Olomouc (Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých), Spolek TREND vozíčkářů, Amélie z.s. ad. 

Pátek: Cena Alžběty Durynské aneb Laskonka

Cena Alžběty Durynské je ocenění, které mohou studenti sami udělit svým spolužákům: ne za jejich výkon a pracovní nasazení, ale za jejich podporu pozitivní školní atmosféry, laskavost, ochotu pomoci a přátelské vystupování. Nově budete moci dát hlas i tomu nejlaskavějšímu z pedagogů. Dobrým duším je třeba děkovat za radost!  

Přejeme vám, abyste si všechny dny užili s radostí!


Z loňské potravinové sbírky
Z loňské potravinové sbírky
Z loňské potravinové sbírky
Z loňské potravinové sbírky
Z loňské potravinové sbírky
Z loňské potravinové sbírky
Z loňské potravinové sbírky
Z loňské potravinové sbírky
Paní ředitelka L. Jedličková předává výtěžek sbírky olomoucké charitě

Výsledky přijímacího řízení

jsou dostupné