Ústní část maturitní zkoušky

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení a autoremedury

jsou zveřejněny