Vánoční akademie

Studenti na scéně

Po dvou covidových letech je tu opět další ročník tradiční oslavy studentského umění a tvořivosti. I letos vás čeká spousta zpěvu, hudby, tance a divadla. 

Přijďte všichni studenti, rodičové, absolventi a přátelé školy - jste srdečně zváni!

(c) Erik Procházka (2.B)
(c) Erik Procházka (2.B)