Vídeň 2021

Maturanti vyrazili do rakouské metropole

V úterý 21.9. jsme s žáky maturitních ročníků zavítali na tradiční návštěvu do sídla Německého řádu ve Vídni. Po dvou letech jsme se tak mohli setkat s naším velmistrem P. Frankem Bayardem, který nás srdečně přijal v řádovém paláci na Singerstraße. Pan velmistr byl velmi potěšen zprávou, že naše škola neměla v dobách distančního vzdělávání s výukou žádné velké potíže. Vyzdvihl také důležitost a význam vzdělání v dnešním světě. 

Po vydatném občerstvení jsme si prohlédli řádové muzeum a vydali se na procházku Vídní, při které jsme obdivovali nejznámější památky. Náš zájezd jsme zakončili prohlídkou úchvatných zahrad v Schönbrunnu. 

Celou cestou nás provázela dobrá nálada. Všichni byli rádi, že mohli společně znovu vycestovat za hranice. 

Jiří Moláček